Select your language

08.03.2018 12:49

Politika kvality a ochrany životního prostředí

Vedení společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily pro zajištění růstu stability a prosperity společnosti, pro zkvalitňování dodávek a služeb zákazníkům, pro zvyšování spokojenosti zákazníků a vědomo si své odpovědnosti za ochranu životního prostředí, vyhlašuje tuto

POLITIKU KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost CHARVÁT AXL, a.s Semily ve své činnosti vyznává zásady řízení kvality, společenské odpovědnosti a transparentnosti.

1. Společnost CHARVÁT AXL, a.s. Semily vyvíjí a vyrábí především přímočaré hydromotory pro nejširší spektrum použití v podstatě ve všech oblastech lidské činnosti, letecké podvozky pro menší letadla, sloupky řízení pro autobusy a nákladní automobily a dále různé díly z oblasti přesného strojírenství především pro letecký a automobilní průmysl. Dále společnost zajišťuje kooperační tepelné zpracování dodaných dílů.
U převéžné většiny našich výrobků vystupuje společnost jako nepřímý dodavatel, nedodáváme konečným spotřebitelům, ale naše výrobky se stávají součástí výrobků našich zákazníků. Z toho vyplývá, že naše společnost má kromě odpovědnosti za kvalitu našich výrobků i svůj díl odpovědnosti za kvalitu výrobků našich zákazníků. Mezi našimi zákazníky jsou jak tuzemské společnosti, tak i neustále se zvyšující podíl zahraničních společností.

2. Základní firemní filozofií společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily je v oblasti kvality neustálé zlepšování a prohlubování pevných partnerských vztahů s našimi zákazníky a dodavateli založených na spolehlivosti a kvalitě dodávek. V oblasti ochrany životního prostředí se jedná o neustálé zlepšování environmentálního systému ve společnosti, o provádění veškerých činností s maximální šetrností vůči životnímu prostředí a o důslednou prevenci předcházení havarijním situacím.

3. Hlavní předností společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily je schopnost vyhovět v podstatě všem, i speciálním požadavkům zákazníků.

4. Svou firemní filozofií chce společnost CHARVÁT AXL, a.s. Semily dosáhnout:
- vysokou kvalitou a spolehlivostí našich výrobků, prováděných prací a služeb,
- pružnou reakcí na požadavky zákazníka,
- zajišťováním komplexních služeb pro zákazníky: vývoj - konstrukce - výroba - prodej - servis,
- zjišťováním nových požadavků zákazníků, jejich vyhodnocováním a uváděním nových souvisejících schopností a služeb do své nabídky,
- trvalým zkvalitňováním vnitřních procesů ve společnosti vedoucích k zajištění stability a perspektivy ve vztahu k zákazníkům,
- max. uspokojováním požadavků zákazníka v dodacích termínech a v odpovídající cenové úrovni,
- trvalým rozvojem lidských zdrojů vedoucích ke zvýšení kvalifikace a osobní angažovanosti a odpovědnosti všech pracovníků společnosti a zvyšováním jejich povědomí v oblasti kvality a ochrany životního prostředí,
- zachováním platnosti Oprávnění pro výrobu a opravy letadlových částí a zařízení dle EASA, Část 21, hlava G a dle EASA, Část M, hlava F,
- pravidelným přezkoumáváním a vyhodnocováním nejvýznamějších environmentálních aspektů, které mají nebo mohou mít důsledky v zákonné odpovědnosti,
- pravidelným přezkománím a vyhodnocováním úrovně znečišťování životního prostředí s cílem stanovovat vhodná opatření vedoucí k trvalému snižování negativních dopadů do životního prostředí.

5. Vedení společnosti CHARVÁT AXL, as. Semily pro naplnění výše uvedených záměrů očekává od všech svých pracovníků:
- vysokou osobní angažovanost, odpovědnost a samostatnost při plnění úkolů a cílů společnosti,
- vstříčný přístup, úctu a zdvořilost při jednání se zákazníky,
- vůli neustále zvyšovat svoji kvalifikaci, znalosti a dovednosti,
- aktivní spolupráci při zlepšování vnitřních procesů a systému jakosti ve společnosti,
- aktivní přístup při ochraně životního prostředí.

6. Vedení společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily se pro splnění této Politiky kvality a ochrany životního prostředí zavazuje:
- vytvářet odpovídající podmínky pro plnění stanovených záměrů společnosti a k tomu uvolňovat potřebné zdroje,
- podporovat zvyšování kvalifikace u svých pracovníků a zvyšovat jejich povědomí v oblasti kvality a ochrany životního prostředí,
- zajistit odpovídající motivaci v systému odměňování a rozvoj motivačních prvků,
- zajistit vhodné a způsobilé stroje a zařízení a kontrolu,
- své hospodářské cíle realizovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí,
- k podávání otevřených a pravdivých informací o dopadech svých podnikatelských činností na životní prostředí, pracovní prostředí a zdraví svých pracovníků,
- vést otevřených dialog se zákazníky, svými pracovníky, dodavateli, orgány státní správy, zájmovými skupinami a ekologickými organizacemi o přístupu společnosti k ochraně životního prostředí,
- poskytovat odpovídající zdroje pro trvalý rozvoj systému kvality a ochrany životného prostředí v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015 rozšířené o proces svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 a normy ISO 14001:2015.

Politika kvality a ochrany životního prostředí je ve společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily deklarována těmito body:
Péče o zákazníka
Rozvoj lidských zdrojů
Opravy a obnova majetku
Spolupráce
Péče o dodavatele
Ekologie
Rozvoj nových technologií
Inovace
Tradice
Angažovanost

V Semilech dne 6.3.2018

Ing. Václav Patočka - představitel vedení pro jakost
JUDr. Ing. Jiří Charvát - předseda představenstva a generální ředitel společnosti

Rychlý kontakt

CHARVÁT AXL, a.s.
ul. 3. května 800
513 01 SEMILY
Tel.: (+420) 481 654 316
Fax: (+420) 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

ID datové schránky: jb9ci5vJsme členem SČLP
(Svaz českého leteckého průmyslu)

CHARVÁT AXL, a.s. - idatabaze.czHydraulická, pneumatická zařízení - idatabaze.cz


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS