Select your language

21.12.2017 14:59

Pozvánka na valnou hromadu...

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti CHARVÁT AXL, a.s. se sídlem Semily, ul. 3. května 800,
IČ: 60913959, zapsané v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 29.1.2018 v 10.00 hod. v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

Pořad jednání:
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním     hlasů.
4.Odvolání stávajících členů představenstva.
5. Odvolání stávajících členů dozorčí rady.
6. Volba nových členů představenstva.
7. Volba nových členů dozorčí rady.
8. Přijetí usnesení.
9. Závěr.

Podmínky účasti na valné hromadě:
Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 29.1.2018 od 9:00 hod. do 10:00 hod. Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se valné hromady. Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem. Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem, výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu, jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou Plnou moc.

Návrh představenstva k usnesení VH:
K bodu 3: Představenstvo navrhuje toto složení orgánů VH:
- předseda: Ing. Jan Zeman,
- zapisovatel: p. Jiří Patka,
- ověřovatel zápisu: JUDr. Ing. Jiří Charvát, pí Leona Kovářová,
- osoby pověřené sčítáním hlasů: pí Petra Janovská a pí Jarmila Křížová-Jakubů, DiS.
K bodu 6: Představenstvo navrhuje nové složené členů Představenstva takto:
- Ing. Luděk Týče,
- Ing. Andrea Jiráková a
- JUDr. Ing. Jiří Charvát.
K bodu 7: Představenstvo navrhuje nové složení členů Dozorčí rady takto:
- Ing. Jan Zeman,
- p. Milan Neprášek.

Představenstvo společnosti

Rychlý kontakt

CHARVÁT AXL, a.s.
ul. 3. května 800
513 01 SEMILY
Tel.: (+420) 481 654 316
Fax: (+420) 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

ID datové schránky: jb9ci5vJsme členem SČLP
(Svaz českého leteckého průmyslu)

CHARVÁT AXL, a.s. - idatabaze.czHydraulická, pneumatická zařízení - idatabaze.cz


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS