Select your language

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Tepelné a chemicko-tepelné zpracování probíhá v souboru šachtových pecí, kde je možno ohřevy součástí realizovat pod ochrannou atmosférou zamezující oduhličení a vznik okují. Regulace pecí (teplota, nauhličující potenciál) je prováděna pomocí kyslíkové sondy a programovatelných regulátorů s nadřízeným počítačem. Tento systém umožňuje kompletní dokumentaci provedených procesů tepelného zpracování.

Kontrola tepelného zpracování:
- kontrola tvrdosti podle Brinella (HBW) - ČSN EN ISO 6506-1,
- kontrola tvrdosti podle Vickerse (HV) - ČSN EN ISO 6507-1,
- zkouška tahem podle ČSN EN ISO 6892-1 (mez pevnosti, mez kluzu, tažnost, kontrakce),
- zkouška rázem v ohybu podle ČSN ISO 148-1 (vrubová houževnatost),
- metalografické rozbory struktur ocelí a litin.

Limitující parametry: max. průměr součástí 600 mm, max. délka součástí 1.200 mm, max. hmotnost vsázky 800 kg (brutto), max. teplota procesu 980°C. 


Žíhání:

 • normalizační
 • izotermické (BG)
 • ke snížení pnutí
 • na měkko

Cementování:

 • v plynné atmosféře


Zušlechťování a kalení:

 • kalení do oleje
 • kalení do solné lázně AS 140 


Izotermické kalení:

 • kalení do solné lázně AS 140
 • výhodou je vyšší houževnatost takto zpracovávaných součástí


Technologie ADI:

 • izotermické kalení tvárné litiny
 • kalení do solné lázně AS 140

Nízkoteplotní a vysokoteplotní popouštění


Vytvrzování hliníkových slitin


Rychlý kontakt

CHARVÁT AXL, a.s.
ul. 3. května 800
513 01 SEMILY
Tel.: (+420) 481 654 316
Fax: (+420) 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

ID datové schránky: jb9ci5vJsme členem SČLP
(Svaz českého leteckého průmyslu)

CHARVÁT AXL, a.s. - idatabaze.czHydraulická, pneumatická zařízení - idatabaze.cz


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS