CHARVÁT AXL, a.s.
 • Úvod
 • Novinky
 • Politika kvality a ochrany životního prostředí

Politika kvality a ochrany životního prostředí

Vedení společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily pro zajištění růstu stability a prosperity společnosti, pro zkvalitňování dodávek a služeb zákazníkům, pro zvyšování spokojenosti zákazníků a vědomo si své odpovědnosti za ochranu životního prostředí, vyhlašuje tuto

POLITIKU KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost CHARVÁT AXL, a.s Semily ve své činnosti vyznává zásady řízení kvality, společenské odpovědnosti a transparentnosti.

1. Společnost CHARVÁT AXL, a.s. Semily vyvíjí a vyrábí především přímočaré hydromotory pro nejširší spektrum použití v podstatě ve všech oblastech lidské činnosti, letecké podvozky pro menší letadla, sloupky řízení pro autobusy a nákladní automobily a dále různé díly z oblasti přesného strojírenství především pro letecký a automobilní průmysl. Dále společnost zajišťuje kooperační tepelné zpracování dodaných dílů.
U převéžné většiny našich výrobků vystupuje společnost jako nepřímý dodavatel, nedodáváme konečným spotřebitelům, ale naše výrobky se stávají součástí výrobků našich zákazníků. Z toho vyplývá, že naše společnost má kromě odpovědnosti za kvalitu našich výrobků i svůj díl odpovědnosti za kvalitu výrobků našich zákazníků. Mezi našimi zákazníky jsou jak tuzemské společnosti, tak i neustále se zvyšující podíl zahraničních společností.

2. Základní firemní filozofií společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily je v oblasti kvality neustálé zlepšování a prohlubování pevných partnerských vztahů s našimi zákazníky a dodavateli založených na spolehlivosti a kvalitě dodávek. V oblasti ochrany životního prostředí se jedná o neustálé zlepšování environmentálního systému ve společnosti, o provádění veškerých činností s maximální šetrností vůči životnímu prostředí a o důslednou prevenci předcházení havarijním situacím.

3. Hlavní předností společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily je schopnost vyhovět v podstatě všem, i speciálním požadavkům zákazníků.

4. Svou firemní filozofií chce společnost CHARVÁT AXL, a.s. Semily dosáhnout:

 • vysokou kvalitou a spolehlivostí našich výrobků, prováděných prací a služeb,
 • pružnou reakcí na požadavky zákazníka,
 • zajišťováním komplexních služeb pro zákazníky: vývoj – konstrukce – výroba – prodej – servis,
 • zjišťováním nových požadavků zákazníků, jejich vyhodnocováním a uváděním nových souvisejících schopností a služeb do své nabídky,
 • trvalým zkvalitňováním vnitřních procesů ve společnosti vedoucích k zajištění stability a perspektivy ve vztahu k zákazníkům,
 • max. uspokojováním požadavků zákazníka v dodacích termínech a v odpovídající cenové úrovni,
 • trvalým rozvojem lidských zdrojů vedoucích ke zvýšení kvalifikace a osobní angažovanosti a odpovědnosti všech pracovníků společnosti a zvyšováním jejich povědomí v oblasti kvality a ochrany životního prostředí,
 • zachováním platnosti Oprávnění pro výrobu a opravy letadlových částí a zařízení dle EASA, Část 21, hlava G a dle EASA, Část M, hlava F,
 • pravidelným přezkoumáváním a vyhodnocováním nejvýznamějších environmentálních aspektů, které mají nebo mohou mít důsledky v zákonné odpovědnosti,
 • pravidelným přezkománím a vyhodnocováním úrovně znečišťování životního prostředí s cílem stanovovat vhodná opatření vedoucí k trvalému snižování negativních dopadů do životního prostředí.

5. Vedení společnosti CHARVÁT AXL, as. Semily pro naplnění výše uvedených záměrů očekává od všech svých pracovníků:

 • vysokou osobní angažovanost, odpovědnost a samostatnost při plnění úkolů a cílů společnosti,
 • vstříčný přístup, úctu a zdvořilost při jednání se zákazníky,
 • vůli neustále zvyšovat svoji kvalifikaci, znalosti a dovednosti,
 • aktivní spolupráci při zlepšování vnitřních procesů a systému jakosti ve společnosti,
 • aktivní přístup při ochraně životního prostředí.

6. Vedení společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily se pro splnění této Politiky kvality a ochrany životního prostředí zavazuje:

 • vytvářet odpovídající podmínky pro plnění stanovených záměrů společnosti a k tomu uvolňovat potřebné zdroje,
 • podporovat zvyšování kvalifikace u svých pracovníků a zvyšovat jejich povědomí v oblasti kvality a ochrany životního prostředí,
 • zajistit odpovídající motivaci v systému odměňování a rozvoj motivačních prvků,
 • zajistit vhodné a způsobilé stroje a zařízení a kontrolu,
 • své hospodářské cíle realizovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí,
 • k podávání otevřených a pravdivých informací o dopadech svých podnikatelských činností na životní prostředí, pracovní prostředí a zdraví svých pracovníků,
 • vést otevřených dialog se zákazníky, svými pracovníky, dodavateli, orgány státní správy, zájmovými skupinami a ekologickými organizacemi o přístupu společnosti k ochraně životního prostředí,
 • poskytovat odpovídající zdroje pro trvalý rozvoj systému kvality a ochrany životného prostředí v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015 rozšířené o proces svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 a normy ISO 14001:2015.

Politika kvality a ochrany životního prostředí je ve společnosti CHARVÁT AXL, a.s. Semily deklarována těmito body:

Péče o zákazníka
Rozvoj lidských zdrojů
Opravy a obnova majetku
Spolupráce
Péče o dodavatele
Ekologie
Rozvoj nových technologií
Inovace
Tradice
Angažovanost

V Semilech dne 6. 3. 2018

Ing. Václav Patočka – představitel vedení pro jakost
JUDr. Ing. Jiří Charvát – předseda představenstva a generální ředitel společnosti

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook