CHARVÁT AXL, a.s.

Certifikáty

O kvalitě výrobků svědčí jejich úspěšné uplatnění u tuzemských i zahraničních odběratelů v nejnáročnějších provozních podmínkách a všech klimatických oblastech.

Firma má certifikován systém jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Využívá 100% výstupní kontroly, což zaručuje vysokou jakost produkce. Zkušenosti z provozu svých výrobků od uživatelů vyhodnocuje a výsledky využívá při zvyšování jejich technických parametrů a při vývoji dalších produktů.
CHARVÁT AXL, a.s. je držitelem Oprávnění k výrobě letecké techniky dle předpisu EASA Část 21 oddíl A hlava G a Oprávnění k údržbě a opravám letecké techniky dle předpisu EASA Část-M oddíl A hlava F, vydaného ÚŘADEM PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v souladu s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví.

Dále je společnost držitelem certifikátu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 pro oblast environmentálního managementu.

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook