CHARVÁT AXL, a.s.

Tepelné zpracování

Tepelné zpracování

Tepelné a chemicko-tepelné zpracování probíhá v souboru šachtových pecí, kde je možno ohřevy součástí realizovat pod ochrannou atmosférou zamezující oduhličení a vznik okují. Regulace pecí (teplota, nauhličující potenciál) je prováděna pomocí kyslíkové sondy a programovatelných regulátorů s nadřízeným počítačem. Tento systém umožňuje kompletní dokumentaci provedených procesů tepelného zpracování.

Kontrola tepelného zpracování:

 • kontrola tvrdosti podle Brinella (HBW) – ČSN EN ISO 6506-1,
 • kontrola tvrdosti podle Vickerse (HV) – ČSN EN ISO 6507-1,
 • zkouška tahem podle ČSN EN ISO 6892-1 (mez pevnosti, mez kluzu, tažnost, kontrakce),
 • zkouška rázem v ohybu podle ČSN ISO 148-1 (vrubová houževnatost),
 • metalografické rozbory struktur ocelí a litin.

Limitující parametry:

 • max. průměr součástí 600 mm,
 • max. délka součástí 1.200 mm,
 • max. hmotnost vsázky 800 kg (brutto),
 • max. teplota procesu 980°C.

Žíhání

 • normalizační
 • izotermické (BG)
 • ke snížení pnutí
 • na měkko

Cementování

 • v plynné atmosféře

Zušlechťování a kalení

 • kalení do oleje
 • kalení do solné lázně AS 140

Izotermické kalení

 • kalení do solné lázně AS 140
 • výhodou je vyšší houževnatost takto zpracovávaných součástí

Stolový tryskací stroj

 • průměr stolu 2.200 mm
 • max. hmotnost dílu 500 kg
 • max. výška dílu 900 mm

Technologie ADI

 • izotermické kalení tvárné litiny
 • kalení do solné lázně AS 140

Nízkoteplotní a vysokoteplotní popouštění

Vytvrzování hliníkových slitin

Fotogalerie

Máte dotaz?

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook