CHARVÁT AXL, a.s.

Environmentální politika

Vedení společnosti CHARVÁT AXL, a.s., vědomo si své odpovědnosti za ochranu životního prostředí, vyhlašuje tuto Environmentální politiku – Politiku životního prostředí.

  1. CHARVÁT AXL, a.s., bude důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
  2. Základní filozofií společnosti CHARVÁT AXL, a.s. je neustálé zlepšování environmentálního systému.
  3. Na základě pravidelného hodnocení úrovně znečišťování životního prostředí bude společnost stanovovat vhodná opatření k trvalému snižování zátěže životního prostředí.
  4. Přezkoumání se orientuje na nejvýznamnější environmentální cíle a aspekty, které mají nebo mohou mít důsledky v zákonné odpovědnosti.
  5. Společnost se zavazuje k podávání informací o dopadu svých výrobních činností na životní prostředí, pracovní prostředí a zdraví zaměstnanců otevřeně a pravdivě. Společnost CHARVÁT AXL, a.s. podporuje výměnu informací a otevřený dialog se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, orgány státní správy, zájmovými skupinami a ekologickými organizacemi.
  6. Tato politika je známa všem zaměstnancům CHARVÁT AXL, a.s. a je přístupná veřejnosti na internetu.

Vedení společnosti

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook