CHARVÁT AXL, a.s.

Představení

Historie strojírenské výroby v Semilech se datuje od roku 1945. V roce 1958 navázal na tuto tradici státní podnik Technometra.

V roce 1994 v rámci restrukturalizace vznikla firma AXL, akciová společnost, která zhodnocovala dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje, konstrukce a výroby automobilové a letecké techniky a hydraulických zařízení.

Novodobá historie firmy se odvíjí od podzimu roku 2010, kdy majoritní podíl ve společnosti AXL, akciová společnost odkoupila společnost CHARVÁT Group s.r.o.

Společnost se dne 7.6.2012 přejmenovala na CHARVÁT AXL, a.s. a stala se součástí skupiny CHARVÁT Group. Tímto krokem došlo k posílení obchodních aktivit společnosti.

Skupina CHARVÁT Group se postupně stává velmi významným výrobcem hydraulických válců a agregátů a dokáže nabídnout kompletní sortiment v oblasti hydrauliky.

Hlavní činnosti společnosti

  • hydraulické válce
  • letecká výroba
  • tepelné zpracování kovů
  • galvanické povrchové ochrany
  • prodej chromovaných pístních tyčí a přesných trubek

Další služby

  • měření na třísouřadnicovém měřícím stroji
  • kalibrace běžných délkových měřidel a manometrů
  • nedestruktivní analýza chemického složení materiálu – ověření jakosti
  • proplach válců na požadovanou čistotu
  • kontrola tepelného zpracování: kontrola tvrdosti, zkouška tahem (mez pevnosti, mez kluzu, tažnost, kontrakce), zkouška rázem v ohybu (vrubová houževnatost), metalografické rozbory struktur ocelí a litin

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook