CHARVÁT AXL, a.s.

Nadační fond 2024

Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta se v letošním roce rozhodl poskytnout příspěvek:

  1. Veřejnosti v souladu s účelem fondu, tj. na podporu sociálně potřebných a nadaných studujících, sociálně potřebným dětem, sportovcům, nemocným a tělesně postiženým osobám.

Více na charvat-chs.cz v sekci Nadační fond.

Žádosti o příspěvek je možné zasílat do 31. 7. 2024; na: charvatova@charvat-chs.cz, nebo poštou na adresu CHARVÁT Group s. r. o., 285 21 Zbraslavice 394

  1. Zaměstnancům skupiny firem CHARVÁT – stejně jako v předchozích letech mohou zaměstnanci žádat o finanční dar pro děti, konkrétně:

2 a) Příspěvek ve výši 7.500,- Kč na prázdninové aktivity dětí

Tento příspěvek je určen rodiči dítěte/dětí, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru a splňuje jednu z podmínek vyhlášených nadačním fondem:

    • je samoživitelem/kou, přičemž nežije s partnerem ve společné domácnosti,
    • partner/ka je dlouhodobě nemocný/á a rodina je odkázána na jeden příjem,
    • partner/ka je invalidní a rodina je odkázána na jeden příjem,
    • partner/ka je na mateřské/rodičovské dovolené a rodina je odkázána na jeden příjem (dítě je ve věku do 2 let k rozhodnému dni 31. 12. 2024).

Příspěvek bude vyplácen do 14. 7. 2024

2 b) Příspěvek ve výši 2.500,- Kč na školní potřeby dětí

Příspěvek je určen rodiči, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru a jeho dítě bude ve školním roce 2024/2025 žákem nebo studentem ZŠ/SŠ/SOU.

Příspěvek bude vyplácen do 31. 8. 2024.

Zaměstnanci podávají žádosti o příspěvek na předepsaném formuláři nejpozději do 28. 6. 2024 prostřednictvím personálních oddělení, kde Vám zodpoví i Vaše případné dotazy.

Formulář žádosti o příspěvek ke stažení zde: Žádost – Čestné prohlášení, v listinné podobě k vyzvednutí na personálním úseku.

O příspěvky mohou žádat zaměstnanci, kteří jsou biologickým nebo adoptivním rodičem dítěte (zapsáni v rodném listu) a zároveň žijí s nezaopatřeným dítětem/dětmi ve věku do 19 let k rozhodnému dni 31. 8. 2024 ve společné domácnosti nebo mají dítě/děti ve střídavé péči.

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook