CHARVÁT AXL, a.s.

Program sponzorství pro rok 2018

Podpora a pomoc, jak nemocným a sociálně potřebným, tak dětem, seniorům, či sportovcům, je v uskupení CHARVÁT Group s.r.o. mnoholetou tradicí. I v letošním roce realizujeme tyto aktivity prostřednictvím Nadačního fondu JUDr. Jiřího Charváta.

Účelem NF je podporovat:
– sociálně potřebné a nadané studující,
– sociálně potřebné děti, sportovce a nemocné a tělesně postižené osoby,
– osoby v tíživé životní situaci,
– projekty, které přispívají ke zlepšování duševního a tělesného rozvoje dětí a mládeže   (zejména v oblasti vědy,      umění, kultury a sportu),
– projekty humanitární,
– projekty sociální pomoci.

Žádáme tedy veřejnost, aby nám předložila doporučení a návrhy ze svého okolí, které si podporu zaslouží.

Svá doporučení nám zasílejte do 30.7.2018 výhradně:
– emailem: axl@charvat-axl.cz,
– poštou: CHARVÁT AXL, a.s., ul. 3. května 800, 513 01  SEMILY (na obálku napište  „SPONZORING“).

Projekty, které se rozhodneme podpořit, zveřejníme do 30.11.2018  na našich webových stránkách.

 

 

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook