CHARVÁT AXL, a.s.

Program sponzorství pro rok 2019

Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. finančně podporují každoročně řadu sportovních, kulturních a sociálních projektů už 15 let. Aby však tato podpora či pomoc mohla být určena konkrétně těm lidem, kteří ji skutečně potřebují, byl v roce 2014 založen Nadační fond.

Účelem Nadačního fondu je podporovat:
• sociálně potřebné a nadané studující,
• sociálně potřebné děti, sportovce a nemocné a tělesně postižené osoby,
• osoby v tíživé životní situaci,
• projekty, které přispívají ke zlepšování duševního a tělesného rozvoje dětí a mládeže zejména v oblasti vědy, umění, kultury a sportu a projekty humanitární a projekty sociální pomoci.

Obracíme se proto jako každoročně na veřejnost, aby nám předložila doporučení a návrhy ze svého okolí, které si podporu zaslouží.

Svá doporučení nám zasílejte do 30. 07. 2019 a to buď e-mailem na axl@charvat-axl.cz, nebo poštou na adresu CHARVÁT AXL, a.s., ul. 3. května 800, 513 01 SEMILY.

Projekty, které se rozhodneme podpořit, zveřejníme, stejně jako tuto výzvu, na našich web stránkách a v regionálním tisku.

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook